• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការលុបអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ របស់ប្រតិបត្តិករប្រៃសណីយ៍ ចំនួន ២ ក្រុមហ៊ុន

អបអរសាទរ កុមារា កុមារី ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះ […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលដំណាក់កាលទី១ នៃការប្រកួតប្រជែងសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ផែនការលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ផែនការថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិ .com.kh និងការផ្តល់អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកឈ្មោះដែនជាតិនៅពេលក្រោយប្រកាសប្រតិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យឌីជីថលតេជោ ចំនួន ១៥០ កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីវាស់ស្ទង់ល្បឿនអុីនធឺណិត MPTC Speed Test របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិរបស់ប្រតិបត្តិករប្រៃសណីយ៍ ចំនួន ២ ក្រុមហ៊ុន