ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី វិធានការរារាំងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ក្រោមទម្រង់ជាការបញ្ជូនលេខកូដ ៦ខ្ទង់តាមរយៈ SMS ដោយចៃដន្យ

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង