• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាជូនមន្ត្រីរាជការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាជូនមន្ត្រីរាជការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧

ដោយសារតែមានអ្នកសារព័ត៌មាននានា នៅតែបន្តចង់ស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ព៌មាន​ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីបំភ្លឺ

ដោយសារតែមានអ្នកសារព័ត៌មាននានា នៅតែបន្តចង់ស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ព៌មាន​ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីបំភ្លឺ

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី 

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

សេចក្តីបំភ្លឺ ទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីបំភ្លឺ ទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា 

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍​ Australia Awards Cambodia និង New Zealand  ASEAN Scholarship Awards ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍​ Australia Awards Cambodia និង New Zealand  ASEAN Scholarship Awards ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៧

សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អំពីការផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង អគ្គនាយក នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា 

សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អំពីការផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង អគ្គនាយក នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការតែងតាំង និង ប្រគល់ភារកិច្ចជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី និងអគ្គនាយកស្តីទី នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការតែងតាំង និង ប្រគល់ភារកិច្ចជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី និងអគ្គនាយកស្តីទី នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៦ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៦ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល