ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ០៧១ បទ.សសរ ចុះថ្ងៃទី ១៧  មេសា ២០១៤ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​សមាសភាព​ក្រុម​ការងារ​នីតិកម្ម

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង