ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តី​​សម្រេច​​ស្តី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​សមាសភាព​តំណាង​ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ចូលជា​សមាជិក សមាជិកា គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំបុណ្យ​ជាតិ-អន្តរជាតិ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង