• ខ្មែរ
 • EN

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត និងអមដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្ត្រី៖

 • ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត

រដ្ឋលេខាធិការ៖

 • ឯកឧត្តម ជាប សត្ថារតន៍
 • ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង
 • ឯកឧត្តម ឯក វណ្ណឌី
 • លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា
 • លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ
 • ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ
 • ឯកឧត្តម ជា មានិត
 • ឯកឧត្តម ខូវ មករា
 • ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា
 • ឯកឧត្តម ជុន វ៉ាត
 • ឯកឧត្តម យ៉ិនទៀង ពុទ្ធិរ៉ា
 • ឯកឧត្តម សង់ ស៊ីណាវ៉ុង
 • ឯកឧត្តម ម៉ម អំណត់
 • ឯកឧត្តម សូ វិសុទ្ធី
 • ឯកឧត្តម ជួន សុកាន់ណារិទ្ធ
 • ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា
 • ឯកឧត្តម គង់ ផល្លៈ
 • ឯកឧត្តម កែវ សុទ្ធិ

អនុរដ្ឋលេខាធិការ៖

 • ឯកឧត្តម កុយ ពុំ
 • ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
 • ឯកឧត្តម អេ សុភា
 • ឯកឧត្តម សាន់ សារី
 • ឯកឧត្តម លី ណារិទ្ធិ
 • ឯកឧត្តម ទេព ប៊ុន្ថា
 • លោកជំទាវ លីប លឿង
 • លោកជំទាវ ទេព រ៉ូដា
 • លោកជំទាវ ម៉ី ភឿង
 • លោកជំទាវ តឹក អមរា
 • ឯកឧត្តម ឈី សុខា
 • ឯកឧត្តម ហួត ចាន់យ៉ារ៉េត
 • ឯកឧត្តម លីវ សុផាណារិទ្ធិ
 • ឯកឧត្តម សារុន រ៉ាឌី
 • ឯកឧត្តម លីវ គឹមហេង
 • ឯកឧត្តម ញ៉ឹក កោសល្យវិទ្យា
 • ឯកឧត្តម ប៉ា វង្សវិចិត្រ
 • ឯកឧត្តម លឹម វុទ្ធី
 • ឯកឧត្តម ស៊ា ណារ៉េត
 • ឯកឧត្តម ទូច យ៉ារ៉ាន់ឌី
 • ឯកឧត្តម កង ច័ន្ទតារារ័ត្ន
 • ឯកឧត្តម សន វី
 • ឯកឧត្តម ប៊ុន លីដាវុធ