ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

​ពិធី​ប្រកាស​ផ្ទេរ​ ​និង​ ​ប្រគល់​តំណែង​រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍​

អត្ថបទដោយ៖ Administrator
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង