• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តម​ តុល ​ញ៉ក់  និងឯកឧត្តម​ ជុន វ៉ាត បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​មូល​និធិ​នៃ​កាតព្វកិច្ច​​សេវាសកល​ទូរ​គមនាគមន៍”​ និង​ “មូល​និធិ​​នៃ​ការ​កសាង​សមត្ថភាពនិង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​​លើ​វិស័យ​​ទូរ​គមនាគមន៍​​និង​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និងព័ត៌មាន​”​

Related Post