• ខ្មែរ
  • EN

​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​ ​ស្តីពី​ដំណើរការ​ ​ការប្រើប្រាស់​ ​និង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិ​នៃ​ការ​កសាង​សមត្ថភាព​និង​ការស្រាវជ្រាវ​ ​និង​ ​ការ​អភិវឌ្ឍ​លើ​វិ​ស័យ​ទូរគមនាគមន៍​ ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន​ ​ឆ្នាំ​២​០​១​៧​

Related Post