• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍­បានដឹកនាំគណប្រតិភូចូលរួមពិធីបើកពិពណ៌ផ្លា­ស់ផ្តូរធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័­ត៌មាន និងវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគម­នាគមន៍និងព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហ­បុរី ថ្ងៃទី១ដល់ទី៣ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

Related Post