• ខ្មែរ
  • EN

ឯ.ឧ-រដ្ឋមន្ត្រី  ប្រាក់​​  សុខុន  អញ្ជើញដឹកនាំប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី៦,៧និងទី៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥៕
 

Related Post