• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ជា មានិត បានដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះពិនិត្យទីតាំង គម្រោងស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ កន្លងមក ក្នុងស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Related Post