• ខ្មែរ
  • EN

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង ឆ្នាំ២០១៩ តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

Related Post