• ខ្មែរ
  • EN

​ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង​កិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ​នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទូរគមនាគមន៍  បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍   និងព័ត៌មាន​​​  ថ្ងៃទី​  ២២  ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៥។

Related Post