• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន⁣ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍⁣⁣⁣ និង ទូរគមនាគមន៍⁣⁣⁣ អញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម ផាន់ ភិន អតីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍⁣ និង ទូរគមនាគមន៍⁣ នាថ្ងៃទី០៦ ខែ⁣⁣ តុលា ⁣ឆ្នាំ⁣ ២០១៥

Related Post