• ខ្មែរ
  • ENឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបណ្ដាញ HUAWEI នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥​

Related Post