• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន  បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលា និងការបង្ហាញអំពីគម្រោងសាកល្បងប្រព័ន្ធ NerveNet ២០១៥ -២០១៦។

Related Post