• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា នាថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

Related Post