• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្តគោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មាន​ ឆ្នាំ​២០២០​

សូមទស្សនានូវ Video ខាងក្រោម៖

Related Post