• ខ្មែរ
  • EN

ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ របស់ឯកឧត្ដម​ ត្រាំ​ អុីវតឹក​ ក្រោយបញ្ចប់​ការ​ចូល​រួម​មហា​សន្និបាត​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ពិភព​លោក​

Related Post