• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តម អ៊ូ បូរ៉ាត់ បាន​ចាត់​ក្រុម​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​​ ចុះ​​ធ្វើ​កា​រផ្សព្វផ្សាយ និង​សេ​ចក្តី​ណែ​នាំ​ លេខ​ ១៧២​

Related Post