ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត និងអមដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្ត្រី


ឯកឧត្តម

ជា វ៉ាន់ដេត

រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម

ជាប សត្ថារតន៍


ឯកឧត្តម

ខាយ ឃុនហេង


ឯកឧត្តម

ឯក វណ្ណឌី


លោកជំទាវ

រស់ សូរក្ខា


លោកជំទាវ

ប្រាក់ ច័ន្ទណយ


ឯកឧត្តម

សុខ ពុទ្ធិវុធ


ឯកឧត្តម

ជា មានិត


ឯកឧត្តម

ខូវ មករា


ឯកឧត្តម

ម៉ូវ ចរិយា


ឯកឧត្តម

ជុន វ៉ាត


ឯកឧត្តម

យ៉ិនទៀង ពុទ្ធិរ៉ា


ឯកឧត្តម

សង់ ស៊ីណាវ៉ុង


ឯកឧត្តម

ម៉ម អំណត់


ឯកឧត្តម

សូ វិសុទ្ធី


ឯកឧត្តម

ជួន សុកាន់ណារិទ្ធ


ឯកឧត្តម

អោក បូរ៉ា


អនុរដ្ឋលេខាធិការ


ឯកឧត្តម

កុយ ពុំ


ឯកឧត្តម

មាស ប៉ូ


ឯកឧត្តម

អេ សុភា


ឯកឧត្តម

សាន់ សារី


ឯកឧត្តម

លី ណារិទ្ធិ


ឯកឧត្តម

ទេព ប៊ុន្ថារ


លោកជំទាវ

លីប លឿង


លោកជំទាវ

ទេព រ៉ូដា


លោកជំទាវ

ម៉ី ភឿង


លោកជំទាវ

តឹក អមរា


ឯកឧត្តម

ឈី សុខា


ឯកឧត្តម

ហួត ចាន់យ៉ារ៉េត


ឯកឧត្តម

លីវ សុផាណារិទ្ធិ


ឯកឧត្តម

សារុន រ៉ាឌី


ឯកឧត្តម

លីវ គឹមហេង


ឯកឧត្តម

គង់ ផល្លៈ


ឯកឧត្តម

ញ៉ឹក កោសល្យវិទ្យា


ឯកឧត្តម

ប៉ា វង្សវិចិត្រ


ឯកឧត្តម

លឹម វុទ្ធី


ឯកឧត្តម

ស៊ា ណារ៉េត


ឯកឧត្តម

ទូច យ៉ារ៉ាន់ឌី


ឯកឧត្តម

កង ច័ន្ទតារារ័ត្ន


ឯកឧត្តម

កែវ សុទ្ធិ


ឯកឧត្តម

សន វី