• ខ្មែរ
  • EN

លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការត្រួតពិនិត្យមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញ យន្តការរាយការណ៍ និងដកហូត”

លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការត្រួតពិនិត្យមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញ យន្តការរាយការណ៍ និងដកហូត” ដើម្បីមានចំណាត់ការឱ្យទាន់ពេលវេលា និងរកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា អំពីបញ្ហាមាតិកានៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់វប្បធម៌ សីលធម៌សង្គម និងកិត្តិយសស្រ្តីនិងកុមារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

រាជធានីភ្នំពេញ | ១១ មករា ២០២៤

Related Post