• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧៦៧ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលេខកូដទូរគមនាគមន៍

Related Document

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៩៩១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ២០១៤ ស្ដីពីការបើកឱ្យឃើញអត្តសញ្ញាណលេខទូរសព្ទហៅចូលមកពីក្រៅប្រទេស
(Calling Line Identification)

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១៥៧១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ តុលា ២០១៥ ស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ និងអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១១៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០២ ធ្នូ ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ឆ្លងដែនខុសច្បាប់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបការតភ្ជាប់ហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ចំនួន​បេក្ខជន​ប្រឡង​ផ្ទៃក្នុង​ក្រសួង​មុខងារ និងក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍

សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ចំនួន​បេក្ខជន​ប្រឡង​ផ្ទៃក្នុង​ក្រសួង​មុខងារ និងក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍
 

សេចក្តី​​សម្រេច​​ស្តី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​សមាសភាព​តំណាង​ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ចូលជា​សមាជិក សមាជិកា គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំបុណ្យ​ជាតិ-អន្តរជាតិ

សេចក្តី​​សម្រេច​​ស្តី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​សមាសភាព​តំណាង​ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ចូលជា​សមាជិក សមាជិកា គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំបុណ្យ​ជាតិ-អន្តរជាតិ