• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការទាយ​យក​គេហ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ (Facebook Page)​ ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ មក​គ្រប់​គ្រងជា​ធម្មតា​​វិញ​

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការទាយ​យក​គេហទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ (Facebook Page)​ ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ មក​គ្រប់​គ្រងធម្មតា​​វិញ​។​ ទាញយកឯកសារ / Download File
 

Related Post