• ខ្មែរ
  • EN

អាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន១០០កន្លែង ដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ ១,៧០០,០០០ ដុល្លារ

សូមរួសរាន់ដាក់ពាក្យប្រឡងប្រជែង ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន១០០កន្លែង។ សម្រាប់បេក្ខជនជ័យលាភី “អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យឌីជីថលតេជោ” ម្នាក់ៗនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ ១៧.០០០ ដុល្លារ សម្រាប់ការសិក្សា ៤ ឆ្នាំ ក្នុងនោះមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ១២០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ព្រមទាំងផ្តល់កុំព្យូទ័រយួរដៃ មួយគ្រឿងសម្រាប់ការសិក្សាផងដែរ។

Related Post