• ខ្មែរ
  • EN

ឪពុកម្តាយឆ្លាតវៃត្រូវការពារហានិភ័យពេលកូនអនឡាញ

នាសម័យឌីជីថលនេះ📱 ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែច្រើនទៅលើកូនៗដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលភ្ជាប់អុីនធឺណិត។

💡សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post