• ខ្មែរ
  • EN

ឯក​ឧត្តម​ កាន​ ច័ន្ទមេត្តា​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ និង​ ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញជាអធិបតី​សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអន្តរក្រសួងលើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន(ទ.ប.គ.ព) នាថ្ងៃទី១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

Related Post