• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា និងលោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការបង្កើតផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍

Related Post