• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អីុវតឹក អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីដាក់ឲ្យ ដំណើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការក្រសួងប.ទ

Related Post