• ខ្មែរ
  • EN

លោក​ជំទាវ រស​់​ សូរក្ខា និង​លោកជំទាវប្រាក់​ ច័ន្ទណយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ​ចុះសួរសុខទុក្ខ និងជូនថវិកាដល់មន្ត្រីដែលមានជំងឺទើបវះកាត់រួច

Related Post