• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការបង្កើតផែនការសកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍- បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

Related Post