• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ កាន ច័ន្ទមេត្តា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ  ទ-ប-គ-ព ដល់វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងដៃគូសន្ទនា

Related Post