• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី “អនាគតនៃប្រព័ន្ធឌីជីថល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ”

នៅក្នុងឱកាសនេះ ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ បានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលទាមទាឱ្យមានកិច្ចសហការគ្នាល្អរវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាបង្កើតចេញជាផែនការសកម្មភាពមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចនូវគោលដៅចុងក្រោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅដោយភាពសុខុដុមរមនាជាពិសេសស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងដែរ

Related Post