• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋលេខាធិការ កុយ ពុំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចេញចូលក្រសួង ទីកន្លែងចំណតយានយន្ត ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនី និងអនាម័យ

Related Post