• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យលើចំនុចអាទិភាពលើគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មានលំហអាកាសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ

Related Post