• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដេញថ្លៃហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុជាមួយប្រតិភូមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

Related Post