• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិភាក្សាលើប្រកាសស្ដីពីការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

Related Post