• ខ្មែរ
  • EN

​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជា​មួយ​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ដា​តា​មេ​នេច​មេន​ សេន​ធ័​រ និង​មន្រ្តី​បំរើ​ការ​ងារ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​​ DMC

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​តំណាង​ក្រុម​ហ៊ុន​ដា​តា​មេ​នេចមេន​​ សេន​ធ័រ​ និង​មន្រ្តី​បំរើ​ការ​ងារ​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​គ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ (DMC​ : Data​ Management​ Center​) ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការងារ​បណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេក​ទេស​ និង​ត្រៀម​​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​ទិន្នន័យ​សេ​វា​ទូរគមនាគមន៍។​

លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍

 

Related Post