• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ច​ប្រជុំ​​ពិភាក្សា​​លើ​​ការ​​វិនិ​​យោគ​​លើ​​សេ​វា​​បច្ចេក​​វិទ្យា​​គមនាគមន៍​​ និង​​ព័ត៌​​មាន​​នៅ​​កម្ពុជា​

រាជធានីភ្នំពេញៈ ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សេក សុជាតិ ​អនុ​រដ្ឋ​លេខា​ធិ​ការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ប្រតិ​ភូ​ចិន​ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​ការ​វិនិ​យោគ​លើ​សេ​វា​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌​មាន​នៅ​កម្ពុជា​។​

ឯកឧត្ដម សេក សុជាតិ ​អនុ​រដ្ឋ​លេខា​ធិ​ការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍

 

Related Post