• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ច​​ប្រជុំ​​ពិភាក្សា​​ការ​​ងារ​​ពាក់​​ព័ន្ធ​​នឹង​​ការ​​ស្ថាប​នា​​ហេដ្ឋា​​រចនា​​សម្ព័ន្ធ​​ទូរគមនាគមន៍​​តាម​​បណ្តា​​ខេត្ត​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខា​ធិការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ស្ថាប​នា​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​។

លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
 

កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្តាក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិករទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ផង​ដែរ​៕​

 

Related Post