• ខ្មែរ
  • EN

សមាគមប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង

រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ពិធី​ប្រកាស​ប្រគល់​ភារ​កិច្ច​ប្រធាន​មន្ទីរ​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទូរគមនាគមន៍៎​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់។

Related Post