ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

“កុមារកម្ពុជានឹងទទួលបានឱកាសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អបអរសាទរខួបលើកទី៧២ នៃទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ។

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង