• ខ្មែរ
  • EN

ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលី

Related Post