• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ក្នុងពិធីបិទវគ្គវាយតម្លៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ICT អន្តរជាតិ និងណែនាំតម្រង់ទិសដៅដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ICT ជាតិកម្ពុជា២០១៦

Related Post