• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ចប្រជុំពិភក្សាទ្វេភាគីរវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

Related Post