• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដម ឯក វណ្ណឌី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារនីតិកម្មកសាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានវិស័យប្រៃសណីយ៍ 

Related Post