• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដើម្បីពិនិត្យទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

Related Post