ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ខួបទី ៥០ បុណ្យឯករាជជាតិ​

អត្ថបទដោយ៖ Vannarith Chhoun
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង