ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ឈុតខួបទី ៥០ នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជា​

អត្ថបទដោយ៖ Vannarith Chhoun
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង